Slutrapport ÖRIB II

Arbetet i ÖRIB II har sammanställts i en slutrapport: Öresundsregionen 2025 - Scenarier för trafik- & byudvikling

   Denna kan laddas ner här! (pdf 10,7 MB)

Det har även tagits fram två stycken kortare versioner av slutrapporten (en svensk/dansk och en engelsk). Även dessa kan ladda ner här!

Kortversion svensk/dansk (pdf 1,95 MB)
Kortversion engelsk (pdf 1,79 MB)

 

 

Slutrapport ÖRIB I

Den första fasen av ÖRIB pågick mellan den 15 juni 2005 och den 31 december 2006. Fokus låg på ett 2045-perspektiv och i projektet skapades scenarier för hur Öresundsregionen kan komma att utvecklas fram till denna tidpunkt. 

Försättsblad Slutrapport Arbetet resulterade i en slutrapport, som kan hämtas här. (pdf 7,2 MB)