Projektmaterial ÖRIB II

Mycket av det material som togs fram inom ÖRIB II är fortfarande aktuellt och därmed användbart. Här finns material från ÖRIB II tillgängligt för nerladdning.

  

Europa

Öresundsregionen - Möjligheter och perspektiv i en transnationell storstadsregion (pdf 3 MB)

Öresundsregionen och Europa ur ett transportmässigt perspektiv (pdf 1,4 MB)

Klimat

Transportsektorns påverkan på klimatet (pdf 50 kb)

Näringsliv

Bygg och medicinbranschen i Öresundsregionen (pdf 7 MB)

Transport

Öresundsregionen och den fasta förbindelsen via Fehmarn Belt (pdf 1 MB)

Boende

Bymodeller i Öresundsregionen 2025 (arbetsrapport) (pdf 1 MB)


Bymodeller i Öresundsregionen 2025 (kortare kommentarer)
(pdf 66,7 MB)