Projektmaterial

Det material som skapade under ÖRIB:s första fas är fortfarande aktuellt och användbart. Här finns rapporterna samlade.

 

Allmänna rapporter

Öresundsregionen 2045 (pdf 0,5 MB)

Ramar för utvecklingen i Öresundsregionen (pdf 0,3 MB)

Analysgruppen

Persontrafiken i ÖRIB-projektet, Teknisk rapport (pdf 1,6 MB)

Persontransportgruppen

Temarapport Persontransporter (pdf 3 MB)

Godstransportgruppen

Bilagsrapport fra temagruppen: Godstransport, december 2006 (pdf 13 MB)

Boendegruppen

Bilagsrapport fra temagruppen: Bosætning/Boende (pdf 1,8 MB)

Bilaga Boendegruppen (pdf 3,3 MB)

Näringslivsgruppen

Temarapport: Temagruppen Erhverv/næringsliv (pdf 0,5 MB)

Rummelighed for erhvervsområder 2045 (pdf 0,2 MB)

Bilaga 1-16 Rummelighed for erhvervsområder 2045 (pdf 3,2 MB)

Bilaga 17 Rummelighed for erhvervsområder 2045 (pdf 0,1 MB)