Studieresa IBU-Öresund

Under tre intensiva dagar i månadsskiftet september-oktober 2009 genomfördes inom ramen för projektet en studieresa till Tyskland och Frankrike. Syftet med resan var att studera goda exempel på hållbar samhällsplanering, attraktiva kollektivtrafiklösningar, logistikcentras, möjligheterna med en höghastighetstågsförbindelse samt spännande gränsregionala samarbeten. Allt för att få inspiration och kunskap som ska användas i det fortsatta arbetet med IBU-Öresund och det gränsregionala samarbetet i Öresundsregionen. Läs mer om studieresan här (pdf 1,47 MB).