Alla underlagsrapporter som tagits fram inom IBU-Öresund finns tillgängligt i pdf-format under den delaktivitet som arbetat fram materialet. Klicka på önskad delaktivitet nedan så kommer ni till underlagsrapporterna.

 

Delaktivitet 1 – Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur

 

Delaktivitet 2 – Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt

 

Delaktivitet 3 – Korridoren Fehmarn–Öresund

 

Delaktivitet 4 – Trafikanalyser i Öresundsregionen