Med jämna mellanrum har IBU-Öresund publicerat ett nyhetsbrev som bland annat lyft fram intressanta analyser som tagits fram inom ramen för projektet. Nedan hittar ni länkar till de publicerade nyhetsbreven.

 

Nyhetsbrev 1, september 2009 (pdf 1,10 MB)

 

Nyhetsbrev 2, december 2009 (pdf 1,0 MB)

 

Nyhetsbrev 3, mars 2010 (pdf 1,0 MB)

 

Nyhetsbrev 4, juni 2010 (pdf 1,0 MB)

 

Nyhetsbrev 5, oktober 2010 (pdf 1,0 MB)