Delaktivitet 4 – Trafikanalyser i Öresundsregionen

Foto: Johan Sjöholm

Delaktiviteten har fokuserat på att skapa en regional översikt över hur trafiken i Öresundsregionen kommer att se ut i framtiden. I detta arbete har olika trafikmodeller använts och utvecklats då den infrastrukturplanering som sker idag inte tar hänsyn till att Öresundsregionen är en gränsöverskridande region mellan två länder.

 

Inom delaktiviteten har det tagits fram ett antal spännande underlagsrapporter och en slutrapport.

 

Underlagsrapporterna hitta ni här.

Slutrapporten hittar ni här.

 

Delaktivitetsledare för denna delaktivitet har Sten Hansen varit.