Delaktivitet 3 – Korridoren Fehmarn–Öresund

Delaktiviteten synliggör betydelsen och möjligheterna med en Fehmarn Bält-förbindelse och utvecklingen av en transportkorridor från Fehmarn, genom Själland och till Helsingør och Helsingborg. I detta inkluderas utredningar om en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg, ytterligare en ringväg väster om Köpenhamn samt möjligheten att koppla ihop Öresundsregionen med det europeiska höghastighetsnätet.

 

Inom delaktiviteten har det tagits fram ett antal spännande underlagsrapporter och en slutrapport.

Underlagsrapporterna hittar ni här.

Slutrapporten hittar ni här.

 

Delaktivitetsledare för denna delaktivitet har Henrik Sylvan varit.