Delaktivitet 2 – Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt

Delaktiviteten har haft sitt huvudfokus på Öresundsregionens internationella tillgänglighet. I denna delaktivitet har man även sett på möjligheterna att komma till och från regionen med olika trafikslag oberoende om det handlar om personresor eller om godstransporter. Dessutom har betydelsen av regionens många knutpunkter, så som flygplatser, hamnar, stationer och godsterminaler analyserats samt möjligheterna för utveckling av mer effektiv logistik och en grön transportkorridor genom Öresundsregionen.

 

Inom delaktiviteten har det tagits fram ett antal spännande underlagsrapporter och en slutrapport.

Underlagsrapporterna hittar ni här.

Slutrapporten hittar ni här.

 

Delaktivitetsledare för denna delaktivitet har Leif Gjesing Hansen varit och projektsekreterare har Tina Jacobsen varit.