Foto: Johan Sjöholm

Delaktivitet 1 – Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur

Delaktiviteten utgår ifrån människans behov i den regionala planeringen. Tillgängligheten till hela regionen och dess olika miljöer och sammanhang är av central betydelse. Delaktiviteten belyser den potential som ligger i variationen av orter i Öresundsregionen för att erbjuda livskvalitet och valfrihet för dem som lever och verkar i regionen samt möjligheterna att koppla samman dessa orter med ett snabbt regionalt tågsystem.

 

Inom delaktiviteten har det tagits fram ett stort antal spännande underlagsrapporter och en slutrapport.

Underlagsrapporterna hittar ni här.

Slutrapporten hittar ni här.

 

Delaktivitetsledare för denna delaktivitet har Tine Utzon-Frank varit och projektsekreterare har Moa Åhnberg samt Peter Gustafsson varit.