Nu banar vi väg för framtidens Öresundsregion!

Projektet IBU-Öresund har varit en unik gränsöverskridande satsning där planeringsfrågorna stått i fokus, både vad gäller tätorts- och infrastrukturutveckling. IBU-Öresund har synliggjort de gemensamma planeringsbehoven i Öresundsregionen och kommit med lösningar på de utmaningar som regionen står inför om Öresundsregionen i framtiden ska vara attraktiv, hållbar och internationellt konkurrenskraftig.

Kortversioner av IBU-Öresunds slutrapport!

Nu finns kortversioner av IBU-Öresunds slutrapport att ladda ner eller beställa. Kortversionerna är utgivna på svenska, danska, tyska och engelska. 

 

 

Ladda ner kortversion

Beställ kortversion

 

 

 

Beställ tryckta rapporter!

IBU-Öresunds slutrapport och samtliga delaktivitetsrapporter går att beställas i tryck format. Slutrapporten finns både på svenska och på danska. Uppge vilken rapport ni önskar, hur många exemplar och till vilken adress vi ska skicka rapporterna vid beställning.

Beställ rapporterna här.

Intressant och välbesökt slutkonferens

Den 6 december genomfördes projektets slutkonferens i Malmö. På konferensen deltog drygt 300 personer och det resultat som presenterades fick stor genomslagskraft i massmedia, i både Sverige och Danmark. Hela konferensen videofilmades och dessa filmklipp hittar ni genom allt klicka på länken: video från slutkonferensen. Även presentationerna som från konferensen hittar ni på samma ställe.

 

Underlagsrapporter från IBU-Öresund

IBU-Öresund har under projektets gång tagit fram drygt 40 olika underlagsrapporter. Ett mycket spännande material som ni hittar på hemsidan under rubriken projektmaterial eller genom att klicka här.

 

Artiklar om IBU-Öresunds arbete

Vid ett flertal tillfällen under projektets gång har resultaten från IBU-Öresund publicerats i media. Nedan hitta ni ett urval av artiklar om IBU-Öresunds arbete. Klicka på den artikel ni är intresserad av så öppnas den i ett nytt fönster.

 

IBU-Öresunds slutrapport

Projeket har som avslutning på 2,5 års arbete tagit fram en slutrapport som sammanfattar de resultat som kommit fram inom de fyra delaktiviteterna. Rapporten finns på både danska och svenska, i både tryckt format och som pdf att ladda ner här från hemsidan.

 

Delaktivitetsrapporter

Delaktivitet 1 - Öresundsregionens byutveckling och infrastruktur

Delaktivitet 2 - Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt

Delaktivitet 3 - Korridoren Fehmarn-Öresund

Delaktivitet 4 - Trafikanalyser i Öresundsregionen